REBO APP

Aplikace Rebo je určena pro rychlý překlad mezi zdravotnickým personálem a pacientem, popřípadě příbuznými pacienta. Nejedná se o slovník, ale o soubor připravených slov a frází pro běžné situace ve zdravotnických zařízeních.

Rebo App je mluvící app, hlasy v aplikaci patří vždy rodilému mluvčímu daného jazyka a texty v drtivé většině přeložili zdravotníci. Pro pokud možno rychlé využití obsahuje App download funkci, to znamená, že slovíčka a fráze, které v praxi nejčastěji používáte, si můžete na svém telefonu uložit.

Téměř všechny otázky v překladači Rebo jsou dotazy uzavřené. To znamená, že pacient na ně odpovídá ano nebo ne. U zbylých otázek nabízíme možné odpovědi.

Nepokoušíme se nahradit skutečného překladatele, ale umožnit zdravotnickému personálu zjistit nejdůležitější informace o pacientovi v souvislosti s jeho zdravotním stavem ještě dříve, než se podaří zajistit plnohodnotného překladatele.

Snažíme se zaměřit především na méně rozšířené jazyky, kde bývá větší problém najít tlumočíka. 

DOBROVOLNÍ SPOLUPRACOVNÍCI


Marek Daniel

Mariusz Szczygieł


Monika Kierdaj


 Egon Federspiel

Kurt SchwarzElena Sarisin


Funda Kizkapan

Sibel Kcktepe-YIldirim


Elen Löwen


Eva Blažková

Patrick Dahlem 


Lien Matoušovic 


Margit Janosi 


Marka Vařeka 


Marianna Di Fiore 


Natascha Büchel


Zehra Abdijanovic 


Christian Narr


Tashi Tso Jansatsang JAZYKY APLIKACE