REBOMEDIC

Rebomedic vytváří jednoduché a praktické pomůcky určené zdravotnickému personálu pro situace, kdy je omezena verbální komunikace s cizojazyčným pacientem. Projekt Rebomedic vznikl v roce 2014 jako odpověď dobrovolníků z řad zdravotníků na chybějící pomůcky pro komunikaci s cizojazyčným pacientem.


Nabízíme následující pomůcky: