ILUSTRACE

Soubor ilustrací úzce spojených s běžnými situacemi ve zdravotnických zařízeních si můžete stáhnout a vytisknout. Srozumitelnosti ilustrací neublíží ani černobílý tisk. Znázorní pacientovi nadcházející situaci jakou je třeba odběr biologického materiálu, dalšími příklady jsou například lačnění před operací či klid na lůžku.

Ilustrace jsou určeny pro volné užívání a tisku ve zdravotnických zařízeních, avšak jiné využití je nežádoucí a možné jen po zpětné konzultaci s autory.  



VYŠETŘENÍ


OSOBY V NEMOCNICI


TERAPIE


POHYB


JÍDLO A PITÍ


POKOJ


OSOBNÍ HYGIENA


POMŮCKY


TĚLO