DE CZ

PROJEKT REBO

Projekt Rebomedic se zaměřuje na problematiku komunikace v ošetřovatelském procesu s cizojazyčným pacientem. Kromě webové aplikace Rebo najdete na našich stránkách přehledné informace z oblasti multikulturního ošetřovatelství.

Aplikace Rebo je určena pro velmi rychlý překlad mezi zdravotnickým personálem a pacientem, popřípadě příbuznými pacienta. Nejedná se o slovník, ale o soubor připravených frází pro běžné situace ve zdravotnických zařízeních všeho typu.

Nesnažíme se nahradit skutečného překladatele, ale umožnit zdravotnickému personálu zjistit nejdůležitější informace o pacientovi v souvislosti s jeho zdravotním stavem ještě dříve, než se podaří zajistit plnohodnotného překladatele.

Snažíme se zaměřit především na méně rozšířené jazyky, kde bývá větší problém najít tlumočíka.