DE CZ

JAZYKY APLIKACE


Image

Anglický jazyk

Původní základ anglofonního obyvatelstva je ve Velké Británii a Irsku. Mimo Evropu je angličtina mateřským jazykem většiny obyvatelstva USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Afriky. Kromě uvedených států je angličtina úředním jazykem v několika asijských zemích, v mnoha státech subsaharské Afriky, ve většině zemí karibské oblasti a téměř celé Oceánii. Angličtina je geograficky nejrozšířenějším jazykem na světě. Používá ji kolem 383,2 milionu lidí. Asi pro 640 milionů lidí je druhým jazykem- v této funkci zaujímá bezkonkurenční první místo na světě. Celkovým počtem uživatelů -přes miliardu lidí- zaujímá druhé místo za čínštinou. Angličtina má velmi bohatou slovní zásobu, která je odhadovaná téměř na milion slov. Z anglických slov v češtině lze uvést např. buldog, internet,slipy, slogan, šanon, zip.
Image

Aramejský Jazyk

Aramejština je jazykem 550 000 - 850 000 mluvčích v Iráku, Iránu, Izraeli, Libanonu,Syrii, Turecku, aramejská diaspora je v Evropě, Asii a Austrálii. V aramejštině byly napsány některé části Starého zákona, podle některých teorií měly aramejskou předlohu i texty Nového zákona. Aramejština je pravděpodobně jazykem Ježíše Krista. Píše se buď hebrejskou nebo syrskou abecedou. V aplikaci Rebo jsme použili fonetický přepis latinkou.
Image

Čínský jazyk

Čínštinou a jejími dialekty mluví obyvatelstvo Číny, Tchaj-wanu, Hongkongu a Macca. Mimo vlast žije přibližně 35 milionů Čínanů. Celkový počet mluvčích je 1,35 milardy. Čínské písmo- znaky- jsou nejsložitějším současným písmem a zároveň je to písmo nejstarších civilizací. Počet znaků v čínštině je několik desítek tisíc. Nejběžnějších znaků je kolem 2000, sečtělí intelektuálové znají kolem 5000 znaků, počítačové systémy pro zápis čínštiny využívají kolem 15000 znaků. Zbývající tisíce znaků často označují některé regionálně specifické záležitostí- například názvy konkrétních toků, vesnic, jídel apod. Raritou je znak pro speciální nudle pocházející provincie Šen-si , který tvoří 58 tahů.Počet slov přejatých z čínštiny je v češtině velmi malý. Nejpoužívanější je slovo čaj.
Image

Český jazyk

Českým jazykem mluví základní obyvatelstvo České republiky – 9,9 milionu. Značný počet Čechů žije v USA, Kanadě, Slovensku, bývalé Jugoslávii, Ukrajině, Rakousku, Švýcarsku etc. Čeština je blízká a vzájemně srozumitelná se slovenštinou. V češtině existuje řada slov, která mají původ v jiných jazycích. I když v omezené míře, tento jev funguje i opačně, a tak některá česká slova najdeme i v jazycích svých sousedů. Doslova mezinárodními se stala slova jako robot (slovo vymyšlené Josefem Čapkem, použito v románu R.U.R Karla Čapka bylo odvozeno ze slova robota) nebo polka.
Image

Italský jazyk

Italsky se mluví v Itálii, v části Švýcarska,ve Vatikánu, v trpasličí republice San Marino. Italštinu užívají i italské menšiny v Chorvatsku a ve Slovinsku. Italština je rozšířena i v Monaku, na Korsice, Maltě a v Somálsku. Počet mluvčích dosahuje asi 65-68 milionu. Italštinu od samého zrodu silně ovlivňovala latina. Italština je jazykem mimořádně bohaté literatury a kultury. Mnohá italská slova přešla do evropských jazyků. Jsou to především termíny z oblasti umění a finančnictví.
Image

Maďarský jazyk

Maďarky se mluví především v Maďarsku (9,9 milionu obyvatel). Kromě toho maďarsky mluví menšiny v sousedních státech: v Rumunsku (1,2 milionu), na Slovensku (458 000), v Srbsku (276 500), na Ukrajině (145 000). Předci Maďarů se přesunuli do stepních oblastí jižně od Uralu. Jako kočovníce se ve spojení s turkickými kmeny pohnuli na západ a dobyli v letech 895-896 řídce osídlený střed Karpatské kotliny. Čeština přejala málo slov z maďarštiny , například baganče, bunda, čalamáda, kočí, lečo, pandur, perkelt.
Image

Německý jazyk

Celkem mluví německy asi 96,3 milionu lidí ( z toho zhruba 9,3 milionu jako druhým jazykem). Je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Belgii, ve Švýcarsku, v Lucembursku, v Lichtenštejnsku. Němčina je jazyk, který je znám velmi dlouhými složenými slovy. Guinnessova kniha rekordů považuje za nejdelší německé slovo Rechtsschutzversicherungsgesellschaften, které má 39 písmen a znamená „společnosti s právní ochranou“. Se zrušením zákonů o hovězím mase v roce 2013 přišli Němci o své jednoznačně nejdelší slovo, kterým bylo Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz , čítající 63 písmen. Čeština přejala hodně německých slov: barva, pumpky, ešus, kšandy, mašina, šalvěj.
Image

Polský jazyk

Polským jazykem mluví obyvatelstvo Polska - 38,5 milionu lidí, z nichž je 94 procent Poláků (36 milionů). Kromě toho žije 5 milionů Poláků - podle jiných pramenů až 10 milionů- v zahraničí, zejména v USA, Bělorusku a Litvě, v Německu, ve Francii aj..část z nich si zachovává polský jazyk. Slov z polštiny v češtině není mnoho, například brukev, mazurka, ropa, selanka.
Image

Ruský jazyk

Ruským jazykem jako mateřským mluví asi 140,7 milionu lidí. Rusové mají velké zastoupení v republikách bývalého Sovětského svazu. Na Ukrajině, v Kazachstánu, v Bělorusku, v Uzbekistánu, v Lotyšsku, v Kyrgyzstánu, v Moldavsku, v Estonsku, v Turkmenistánu, v Ázerbájdžánu, v Litvě, v Tádžikistánu, v Gruzii; celkem téměř 16 milionů.Ruština slouží také jako jazyk nadnárodní komunikace. V Rusku ji ovládá 28 milionů Nerusů a ve větší nebo menší míře jí umí komunikovat 112 milionu Nerusů v zemích někdejšího Sovětského svazu. Čeština přejela z Ruštiny slova např. balalajka, čistka, gulag, chobot, kormidlo, maják, samizdat, tuleň, vesmír a samosebou vodka.
Image

Turecký jazyk

Turečtina je jazyk většiny obyvatelstva Turecké republiky. Z celkového počtu 75,2 milionu je mateřským jazykem asi 49 milionů, ale ovládají ji také příslušníci menšin. Je mateřským jazykem asi 290 000 kyperských Turků. Kromě toho jí mluví menšiny v Bulharsku, Makedonii, Moldavsku, Řecku,atd.. Z novodobých přistěhovalců žije v současné době početná turecká menšina v Německu (asi 2,2 milionu). V roce 1928 arabské písmo nahradila latinka, která mnohem lépe vyhovuje fonetické povaze turečtiny. Několik slov z turečtiny proniklo i do češtiny - například čibuk, džezva, jogurt, kebab, paša.
Image

Slovenský jazyk

Slovenským jazykem mluví především základní obyvatelstvo Slovenské republiky – 4,4 milionu, tj. 80,7 procenta obyvatel. Značný počet Slováků žije v USA, Česku, Maďarsku, bývalé Jugoslávii, Rumunsku, Polsku, atd. . Slovenština, ačkoliv se dlouhou dobu vyvíjela za jiných podmínek než čeština, zůstala češtině velmi blízká. Slováci bez problémů rozumí češtině a naopak.
Image

Francouzština

Dříve též nazývaná franština je románský jazyk, má přibližně 80 milionů rodilých mluvčích. Dalších 274 milionů mluvčích najdeme v padesáti zemích světa. Francouzsky se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe. V češtině je mnoho slov přejatých z francouzštiny, například alej, bulvár, pedikúra, šarlatán. Některá slova natolik zdomácněla, že jejichpůvod téměř necítí, například adresa, brigáda, parketa či signál.
Image

Vietnamský jazyk

Vietnamština (zastaralý název annamština)je mateřským jazykem více než 76 milionů obyvatel Vietnamu. Velký počet vietnamců žije též v cizině - více než 2 miliony. Vlastní jména osob se skládají ze dvou až pěti slabik, přičemž první slabika je vždy příjmením.Paní Nguyen Thi Lan je tedy paní Nguyenová, nikoliv paní Lanová. Vietnamci se běžně představují svými osobními jmény, což v komunikaci může vést k nedorozumění. Vietnamština je tónový jazyk, používá řadu diakritckých znamének u samohlásek pro označení tónů. Tón má v tónovém jazyku rozlišovací funkci. To znamená, že tón jakým je slovo proneseno má zásadní význam pro rozlišení významu různých slov, která jinak znějí stejně.
Zdroje: GENZOR, Josef, Jazyky světa, 1.vydání 2015 Lingea s.r.o. 134, 135, 136, 151, 152, 154,176, 177, 180, 181, 249, 251, 268, 269, 343, 347, 354, 377, 451s.
ISBN 978-80-7508-061-5
Text je publikován s laskavým svolením nakladatelství