KOMUNIKAČNÍ FORMULÁŘE 


"Domluvit se s cizincem? Na něco takového já nemám v praxi čas a jeho řeči nerozumím." 


I tohle ukázal feedback naší dosavadní práce. A je to pravda, komunikace s cizojazyčným pacientem bez překladatele není jednoduchá, tedy hlavně pokud rychle potřebujete získat nutné informace.

A tak vznikly Komunikační formuláře.  


Téma Bolest


Téma Denní služba


List s daným tématem vytisknete, nabídnete pacientovi, který jej následně vyplní. Nepotřebujete nic přehrávat, předčítat ani ukazovat. Vy nebo pacient "jen" zakřížkuje možnosti.

Variant " Komunikačních listů " mohou být stovky. Zde vám nabízíme několik ukázek, jak mohou vypadat. V případě zájmu navrhneme vašemu odělení takový list přímo na míru. Listy nabízíme k vytištění či lamino verzi k opakovanému používání.

V této části naší činnosti spolupracujeme s certifikovanou překladatelskou agenturou.